Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

16 Temmuz 2012

Erken Kayıt Başvurusu İçin Son Tarih

26 Temmuz 2012

Kongre Programının İlan Tarihi

13 Ağustos 2012

Kongre Tarihi

04-07 Eylül 2012