Bilimsel jüri tarafından seçilecek en iyi ilk 3 sözlü ve poster bildiriye ödül verilecektir.