Kongre Konuları

Bayesci İstatistik Benzetim Teknikleri
Bilişim, Yazılım, Donanım Sistemleri ve İstatistik Biyoinformatik
Biyoistatistik Biyoistatistik Eğitimi
Biyoistatistik Etiği Çok Değişkenli Analizler
Demografi Deney Tasarımı
Eksik Veri Analizi Geçerlik-Güvenirlik
İstatistik Teorisi Karar Destek ve Yönetim Bilişim Sistemleri
Klinik Denemeler Olasılık ve Stokastik Süreçler
Örnekleme Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
Psikometri Sağkalım Analizi
Sistematik Değerlendirme-Meta Analizi Veri Analizi ve Modelleme
Veri Yönetimi Veri Madenciliği ve Sağlık Alanında Uygulamaları
Zaman Serileri