GENEL BİLGİLER
Kongre Merkezi ve Tarihi: Kongre, 4-7 Eylül 2012 tarihlerinde Kayseri Kadir Has Kongre merkezi'nde düzenlenecektir.
Kongre Dili: Kongre dili Türkçe-İngilizce’dir.
Davet Mektubu: Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.
Kongre Kayıt: Kayıt masası, 4-7 Eylül 2012 tarihlerinde 07:00 - 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.
Katılım Belgesi: Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara, 6 Eylül 2012 tarihinde katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.
Sekreterya Hizmetleri: Kongre Merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekreterya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.
Bildiri Özetleri

 1. Özetler ubk2012@erciyes.edu.tr adresine gönderilecektir.
 2. Bildiri türü (sözlü-poster) belirtilmelidir.
 3. Yazarların açık ad ve soyadları yazılmalı, sunum yapacak araştırmacının adı ve soyadı kalın yazı tipinde ve altı çizili olmalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Anabilim Dalı, Şehir
 5. Özet başlığında kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 6. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 8. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir. En az üç anahtar kelime kullanılmalıdır.
 10. Bildiri ve poster özetleri Microsoft Word programında, "Times New Roman" fontu, 10 punto, 1.5 satır aralıklı ve iki yana yaslanarak yazılmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi: Değerlendirme, araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu, tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.
Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.