Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri özetleri kitabı ekte sunulmuştur.
Değerli Meslektaşlarım

     Sizleri, Erciyes Üniversitesi ve Biyoistatistik Derneği tarafından düzenlenen “Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi” ne katılmaya davet etmekten onur duymaktayız. Kongremiz 4 – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

      Kongremizde Biyoistatistik alanındaki son gelişmeleri tartışmak,  deneyimli ve yetkin bilim insanları ile bilgi paylaşımında bulunmak ve önümüzdeki yüzyılda Biyoistatistik bilimini daha ileri götürecek fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamayı amaçlamaktayız.  

     Davetli konuşmacı olarak; Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Z. Nazan ALPARSLAN, Pompeu Fabra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael GREENACRE, Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aeilko H. ZWINDERMAN ve Tennessee Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamparsum BOZDOGAN kongremize katılacaktır.

    Kongremizin ilk gününde yeterli katılım sağlandığı takdirde “Simülasyon Yöntemleri ve Uygulamaları”, “Veri Madenciliği ve Uygulamaları”, “Rasch Analizi’ne Giriş”, “Randomizasyon, Çalışma Düzenleri ve SPSS ile Veri Analizi”  kursları verilecektir.

    Kongremizde genç katılımcılara, kısmi yol ve kalacak yer desteği sağlamak üzere TÜBİTAK’a başvuru yapılacaktır. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hızıroğlu Uygulama Oteli’nde kongremize bildiri ile katılan yurtiçinden 35, yurtdışından 15 araştırmacıya ücretsiz konaklama desteği sağlanacaktır. Desteklerden yararlanmak isteyen yüksek lisans ve doktora aşamasındaki arkadaşlarımızın isimlerini en kısa süre içerisinde kongre sekreteryasına bildirmeleri gerekmektedir.

     Kongremizde bilimsel kurul tarafından belirlenecek 3 sözlü ve 3 poster bildiriye ödül verilecektir. Kongremizde sunulan bildiriler “International Journal of Basic and Clinical Studies” dergisinin kongre özel sayısı olarak internet üzerinden yayınlanacaktır.

  " Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi"nde sizleri aramızda görmekten ve Kayseri’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu Adına,

Başkan
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK